Skip to main content
Partner Hub

We've detected you're visiting from:

Go to local site Stay here

Het redden van systemen en de planeet per lekkage

Systeemlekken behoren tot de aard van de HVAC/R beesten. Maar door ze snel te vinden kan worden voorkomen dat het probleem groter en duurder wordt en minder schadelijk voor het milieu. We zoeken uit wat er precies gebeurt en wat we kunnen doen…

Het milieu staat op een kantelpunt als gevolg van jarenlange onbeperkte door mensen veroorzaakte verontreiniging. En alhoewel ongeveer alles wat we kopen of gebruiken een impact op de planeet heeft, ligt de focus op transport en verwarmingsindustrieën. Ze moeten stoppen met het produceren van producten die fossiele brandstoffen verbranden; alleen daardoor kunnen we een positieve invloed op onze wereld hebben en ons Britse doel van nul broeikasgasuitstoot voor 2050 behalen. 

Uitgebreide elektrificatie is de toekomst voor transport en verwarming, dus wat betekent dit voor de airconditionings- en koelindustrieën die volledig elektrisch zijn? Gaan we vrijuit wat milieu betreft? We vragen de leiders van de sector of we genoeg doen.

Bekijk de video van de rondetafelconferentie

Lees meer over regelgeving 

Wat is het beste product voor de klus?

*Let op: alle meningen die in de interviews worden geuit, zijn die van de geïnterviewde en weerspiegelen niet noodzakelijk die van Aspen Pumps Group.

We wilden ook graag horen wat uw ingenieurs denken over het verlies van koudemiddel en wat er gedaan kan worden.

Video bekijken

*Let op: alle meningen die in de interviews worden geuit, zijn die van de geïnterviewde en weerspiegelen niet noodzakelijk die van Aspen Pumps Group.

Onopgemerkte lekken: de cijfers

Veel van de naar schatting vijf miljard koelings-, airconditionings- en warmtepompsystemen die wereld worden gebruikt, gebruiken koelmiddelen met aanzienlijk aardopwarmingsvermogen, waarbij een kilo atmosferische schade van 3900 kg koolstofdioxide kan veroorzaken. Alleen in het Verenigde Koninkrijk wordt van de 4.000 ton koelmiddelgas dat jaarlijks wordt verkocht (bron: A-Gas), gaat tien procent verloren door onopgemerkte lekkages. Naar schatting nam de uitstoot van koelmiddellekkage in 2019 7,8% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot voor z'n rekening (bron: London South Bank University). Deze verliezen verlagen ook de efficiëntie van koelsystemen, wat leidt tot indirecte uitstoot via verhoogd brandstofverbruik en hogere onderhoudskosten. Dit is slecht voor onze gezondheid, onze welvaart en onze planeet.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van industrieel nieuws zoals dit!

Een veelgebruikte vuistregel voor lekkagepercentages is ongeveer 10% van de ladinggrootte. De betere detailhandelaars zoals ASDA hebben dit percentage met betere technische praktijken teruggebracht tot 6-8%, maar 10% is een goed getal om te gebruiken. De Britse markt voor koelmiddelen is ongeveer 4000 ton per jaar en het grootste deel daarvan is voor servicewerkzaamheden (het repareren van lekken).

John Ormerod

Directeur A-Gas

Koelen is een heet onderwerp

We moeten ons bewust zijn van de omvang van dit probleem, omdat vanwege de opwarming van de planeet ook de verkoop van airconditioningssystemen, met name op de woonmarkt, stijgt. Statistici schatten dat de markt 367,5 miljard dollar waard is tegen 2030 en het International Energy Agency (IEA) schat dat de wereldwijde behoefte aan ruimtekoeling tegen 2050 zal verdrievoudigen. Als al deze eenheden regelmatig worden onderhouden en lekkages worden opgemerkt en gestopt is er geen probleem, maar zoals het bewijs laat zien, is er wel degelijk een probleem.  Soms kan er sprake zijn van een vermoedelijke lekkage in een commercieel systeem, maar uitschakelen voor reparatie wordt niet geaccepteerd. 

Vaak is het pure onwetendheid van het probleem de oorzaak voor de ongecontroleerde koelmiddellekkage naar de atmosfeer en dat is gevaarlijk. 

Maar er zijn controles: regelgeving die dit jaar in het Verenigd Koninkrijk van kracht is verbiedt het gebruik van koelmiddelen met een hoog aardopwarmingsvermogen in commerciële koelsystemen en het is wettelijk verplicht dat eenheden met specifieke hoeveelheden koelmiddel regelmatig worden onderhouden. Dat is jaarlijks voor 5 TCO2, halfjaarlijks voor 50 TCO2 of elke drie maanden voor 500 TCO2. Er is geen regelgeving voor kleinere eenheden (minder dan drie kilo), wat leidt tot continue verontreiniging, tenzij we er iets aan doen. 

Koelmiddelgassen zijn nu veel veiliger, maar als ontvlambare en giftige gassen in het spel zijn zoals vandaag de dag het geval is, moeten wij als industrie op safe spelen.

De ozonlaag: een schadelijke ontdekking

De ozonlaag: Een korte achtergrond

Gevaarlijke koelmiddelgassen zijn tientallen jaren geleden verboden en voor degenen die toen nog niet waren geboren volgt hier een korte geschiedenisles om de gassen van vandaag in milieucontext te plaatsen. In 1985 ontdekte een wetenschappelijke expeditie een gat in de ozonlaag boven Antarctica, wat rechtstreeks werd veroorzaakt door het vrijkomen van chloorfluorkoolstoffen (CFK's) in de atmosfeer. Twee jaar later werd het Montrealprotocol, een internationaal verdrag, opgesteld om het gebruik van CFK's te halveren. In 1990 werd het gebruik van CFK's verboden in geïndustrialiseerde landen en tegen 2010 ook in ontwikkelingslanden. De ozonlaag boven Antartica sluit langzaam als direct gevolg hiervan en modellen voorspellen dat deze hersteld zal zijn tegen 2040 (bron: NASA Earth Observatory). (Foto door Simon Berger voor Pexels)

Aardopwarmingsvermogen: Gassen moeten veranderen

Aardopwarmingsvermogen: Koelmiddelen zijn aan het veranderen

CFK's werden vervangen door fluorkoolwaterstoffen (HFK's) die weinig effect hebben op de ozonlaag, maar een enorme bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde, omdat ze een hoog aardopwarmingsvermogen hebben en duizenden keren krachtiger zijn dan koolstofdioxide Door het Kigali-amendement van het Montrealprotocol in oktober 2016 werden HFK's internationaal vervangen door HFK's met een lager aardopwarmingsvermogen zoals R32, hydrofluoroolefins  (HFO's), HFO-HFO-combinaties of 'natuurlijke' koelmiddelen, met name koolwaterstoffen, die een minimale impact op de opwarming van de aarde hebben. In het Verenigd Koninkrijk en Europa gaan we door met de overstap naar koelmiddelen met een zo laag mogelijk aardopwarmingsvermogen, zoals verplicht door F-Gas Regulations, maar er zijn nog steeds vijf miljard apparaten die koelmiddelgassen gebruiken en dat is de omvang van het probleem. 

Wie is verantwoordelijk?

Vandaag de dag weten we dat het onmogelijke mogelijk is, dus we moeten waakzaam zijn om het vermijdbare te voorkomen en het risico te verlagen; we moeten kortom voldoen aan de regelgeving voor koelmiddelgebruik en lekdetectietests in commerciële gebouwen. Door ons eigen onderzoek dat we in 2021 hebben uitgevoerd weten we dat er bedrijven zijn die zich niet bewust zijn van hun milieuverantwoordelijkheid wat betreft lekkend koelmiddel en zich er ook niet bewust van zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze niet aan de wet voldoen. Bij alle juridische zaken is onwetendheid geen verdediging.

Wat betreft huishoudelijke airconditioningssystemen is dit nog steeds een wild west-gebied. Het is een groeiende, maar ongereguleerde markt en het is moeilijk om een consument te laten betalen voor een reguliere service; als ze zouden weten wat de gevolgen van nietsdoen is, zouden ze er anders over kunnen denken. En daar komen wij kijken, van fabrikanten, technici tot groothandelaren en facility managers kunnen we allemaal helpen om dit bekend te maken en hiervan een topprioriteit te maken. 

We maken een begin door dit artikel te gebruiken om het nieuws hier en op social media te verspreiden alsmede door te praten met journalisten zodat zij dit ook kunnen doen. 

Wilt u met ons meedoen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van industrieel nieuws zoals dit!

Nieuwsbrief pdf

Campagne in samenwerking met…