Przejdź do treści
Partner Hub

We've detected you're visiting from:

Go to local site Stay here

Ratowanie systemów i planety wyciek po wycieku

Nieszczelności systemu są nieodłącznym elementem instalacji HVAC/R. Jednak szybkie ich znalezienie może zapobiec powiększaniu się problemu, zwiększeniu kosztów i obniżeniu szkodliwości dla środowiska. Dowiadujemy się, co dokładnie się dzieje i co możemy zrobić...

Stan naszego środowiska osiągnął punkt krytyczny, do czego przyczyniły się lata spowodowanych przez człowieka zanieczyszczeń. Chociaż wszystko, co kupujemy lub czego używamy wywiera pewien wpływ na stan planety, branże transportowa i grzewcza generują najwięcej zanieczyszczeń. Branże te muszą zaprzestać produkcji opartej na paliw kopalnych — tylko w ten sposób możemy zrównoważyć nasz negatywny wpływ na środowisko i osiągnąć określony przez Wielką Brytanię cel zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. 

Strategią przyszłości dla branż transportowej i grzewczej jest szeroko zakrojona elektryfikacja, ale co to oznacza dla branż instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, które są już oparte na energii elektrycznej? Czy to znaczy, że zrobiliśmy już wszystko, co potrzebne? Pytamy liderów branży, czy robimy wystarczająco dużo?

Obejrzyj wideo z obrad okrągłego stołu

Więcej o przepisach

Jaki produkt jest najlepszy do tego zadania?

*Prosimy pamiętać, że wszelkie opinie wyrażone w wywiadach są opiniami rozmówców i nie muszą odzwierciedlać opinii Aspen Pumps Group.

Chcieliśmy również dowiedzieć się, co wy, inżynierowie, sądzicie o utracie czynnika chłodniczego i co można zrobić. 

Obejrzyj wideo

*Prosimy pamiętać, że wszelkie opinie wyrażone w wywiadach są opiniami rozmówców i nie muszą odzwierciedlać opinii Aspen Pumps Group. 

Niewykryte wycieki: liczby

Wiele z około pięciu miliardów systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i systemów pomp grzewczych znajdujących się w użytku na całym świecie używa czynników chłodzących o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Jeden kilogram takich czynników może powodować szkody odpowiadające emisji nawet 3900 kg dwutlenku węgla. Dziesięć procent ze sprzedawanych rocznie 4000 ton gazowych czynników chłodniczych w samej Wielkiej Brytanii (źródło: A-Gas) zostaje utracone w wyniku niewykrytych wycieków. Szacuje się, że wycieki czynników chłodniczych w 2019 roku odpowiedzialne były za 7,8% globalnej emisji gazów cieplarnianych (źródło: London South Bank University). Takie straty powodują także ograniczenie wydajności systemów chłodniczych i pośrednio zwiększają zużycie paliwa i koszty konserwacji. Wszystko to wywiera negatywny wpływ zarówno na zdrowie ludzi, jak i na planetę.

Zapisz się do naszego biuletynu, aby być na bieżąco z takimi nowinkami branżowymi jak ta!

Biuletyn pdf

Powszechnie stosowaną zasadą jest, że wskaźnik wycieków wynosi około 10% wielkości ładunku. Lepsi operatorzy detaliczni, tacy jak ASDA, obniżyli ten wskaźnik do 6-8% w swoich obiektach dzięki lepszym praktykom inżynieryjnym, ale 10% to dobra liczba, którą należy stosować. W tym kontekście rynek czynników chłodniczych w Wielkiej Brytanii wynosi ok. 4000 t rocznie, a większość z tego przypada na prace serwisowe (usuwanie nieszczelności).

John Ormerod

Dyrektor zarządzający A-Gas

Chłodzenie — gorący temat

Musimy zdać sobie sprawę ze skali zjawiska, ponieważ w miarę nagrzewania atmosfery planety rośnie także sprzedaż systemów chłodzenia, zwłaszcza na rynku mieszkaniowym. Według szacunków firmy Statista rynek ten do 2030 roku osiągnie wartość 367,5 mld USD, a International Energy Agency (IEA) szacuje, że globalne zapotrzebowanie na systemy chłodzenia pomieszczeń zwiększy się ponad trzykrotnie do 2050 roku. Regularna konserwacja oraz wykrywanie i eliminowanie wycieków pozwala zapobiegać tym problemom, ale jak widać, występują one nadal.  Zdarza się, że w przypadku wykrycia wycieku w komercyjnym systemie wyłączenie go w celu usunięcia usterki nie może być nawet brane pod uwagę. 

Częściej przyczyną niekontrolowanych wycieków czynników chłodzących do atmosfery może być brak świadomości wynikających z tego zagrożeń. 

Istnieją jednak mechanizmy pozwalające zapobiegać temu zagrożeniu. Wprowadzone w tym roku w Wielkiej Brytanii przepisy zakazują stosowania czynników chłodniczych o wysokim potencjale GWP w komercyjnych systemach chłodniczych. Wprowadzono także prawny obowiązek regularnej konserwacji urządzeń chłodzących zużywających określone ilości czynników chłodniczych. Wymagane okresy konserwacji to: raz na rok dla urządzeń o emisyjności 5 TCO2, dwa razy do roku w przypadku urządzeń o emisyjności 50 TCO2 oraz co kwartał dla urządzeń o emisyjności 500 TCO2. Nie zostały jednak wprowadzone przepisy dotyczące urządzeń o niższej emisyjności (poniżej trzech kilogramów), jeśli więc nie zostaną podjęte odpowiednie działania, nadal będą one zanieczyszczać atmosferę. 

Obecne gazowe czynniki chłodnicze są dużo bezpieczniejsze od używanych dawniej, ale gdy używane są gazy palne i toksyczne, jak ma to miejsce obecnie, branża nadal musi podejmować odpowiednie środki ostrożności.

Warstwa ozonowa: szkodliwe odkrycie

Warstwa ozonowa: Krótki zarys historyczny

Szkodliwe gazowe czynniki chłodnicze zostały zakazane już kilka dziesięcioleci temu, a dla czytelników urodzonych po tym czasie przygotowaliśmy krótki zarys historyczny przedstawiający problematykę aktualnie używanych gazów w kontekście ekologii. W 1985 roku członkowie wysłanej na Antarktydę naukowej ekspedycji wykryli wielką dziurę ozonową w tamtejszej atmosferze, spowodowaną bezpośrednio emisją chlorofluorowęglowodorów (freonu) do atmosfery. Dwa lata później podpisany został tzw. Protokół montrealski, międzynarodowy traktat przewidujący ograniczenie emisji freonu o połowę. W 1990 roku używanie freonu zostało zakazane w krajach  uprzemysłowionych, a do 2010 roku także w krajach rozwijających się. Dzięki temu dziura ozonowa nad Antarktydą powoli się zamyka i według różnych modeli zaniknie zupełnie do 2040 roku (źródło: NASA Earth Observatory). (Fot. Simon Berger z Pexels)

GWP - gazy muszą się zmienić

GWP: Czynniki chłodnicze się zmieniają

Freon został zastąpiony fluorowęglowodorami (HFC), które wywierają minimalny wpływ na warstwę  ozonową, ale za to przyczyniają się do globalnego ocieplenia, ponieważ wykazują wysoki potencjał GWP, a ich negatywny wypływ jest tysiące razy większy od dwutlenku węgla. Zgodnie z wprowadzonymi w październiku 2016 roku poprawkami z Kigali do Protokołu montrealskiego, fluorowęglowodory mają być zastąpione na całym świecie przez fluorowęglowodory o niższym potencjale GWP, takie jak R32, hydrofluoroolefiny (HFO), mieszanki HFC-HFO lub „naturalne” czynniki chłodnicze, zwłaszcza węglowodory, które mają minimalny wpływ na globalne ocieplenie. W Wielkiej Brytanii i Europie trwa przechodzenie na czynniki chłodnicze o coraz niższym potencjale GWP zgodnie z F-Gas Regulations, ale w ogólnym użytku nadal znajduje się pięć miliardów urządzeń, w których zastosowano gazowy czynnik chłodzący, co obrazuje skalę problemu. 

Kto za to odpowiada?

Jeśli cokolwiek jest tu pewne, to że zdarzyć się może nawet niemożliwe, musimy więc zachować czujność, aby przeciwdziałać możliwym do przewidzenia skutkom i ograniczyć ryzyko. Krótko mówiąc, konieczne jest przestrzeganie regulacji dotyczących korzystania z czynników chłodniczych oraz wykrywanie wycieków w instalacjach komercyjnych. Na podstawie naszych własnych badań przeprowadzonych w 2021 roku wiemy, że są firmy, które nie mają świadomości swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz ograniczania wycieków czynników chłodniczych i które nie zdają sobie sprawy, że mogą odpowiadać prawnie za nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów. Jak jednak wiemy, nieznajomość prawa nie może być okolicznością łagodzącą.

W przypadku prywatnie używanych urządzeń klimatyzacyjnych obecna sytuacja to prawdziwy Dziki Zachód. Jest to rosnący, nieregulowany segment rynku, w którym trudno jest skłonić konsumenta do ponoszenia regularnych wydatków związanych z wymaganą konserwacją. Gdyby tacy konsumenci zdawali sobie sprawę z ekologicznych skutków bezczynności, być może wykazywaliby inną postawę. Tutaj zaczyna się nasze zadanie: od producentów i inżynierów przez dystrybutorów aż do kierowników zakładów — wszyscy możemy wpłynąć na promowanie tej problematyki i przyznawanie priorytetu odpowiednim działaniom. 

Zaczęliśmy od przygotowania tego artykułu oraz rozpowszechnienia go w mediach społecznościowych i w rozmowach z dziennikarzami. 

Może do nas dołączysz? Zapisz się na nasz biuletyn już dziś…

Biuletyn pdf

Kampania we współpracy z…